تغییر فرمت پیشفرض در لیبره‌آفیس

تغییر فرمت پیشفرض در لیبره‌آفیس

فرشید نوتاش حقیقت

یک شیعه ایرانی، افسر جبهه‌های جنگ نرم، کارشناس ارشد IT و نرم‌افزار، مدرس و مولف آموزش‌های کامپیوتری، علاقه‌مند به نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید لغو پاسخ


This content was pulled from http://linuxseason.com/8924/how-to-change-the-default-file-format-in-libreoffice.html

Read More: تغییر فرمت پیشفرض در لیبره‌آفیس


دیدگاهی بنویسید