آموزش خط فرمان: قسمت پانزدهم، جانشینی فرمان (Command Substitution)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

جانشینی فرمان (Command Substitution)

جانشینی فرمان به ما اجازه می‌دهد تا از خروجی یک فرمان به‌عنوان یک بسط استفاده کنیم:

مثالی دیگر:

در اینجا ما نتایج فرمان which cp را به‌عنوان یک آرگومان به فرمان ls دادیم که درنتیجه آن لیستی از برنامه‌های cp بدون دانستن نام مسیر کامل آن را دریافت کنیم. ما فقط به فرمان‌های ساده محدود نیستیم. می‌توانیم از پایپ‌لاین نیز استفاده کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

در این مثال نتایج پایپ‌لاین (Pipeline) تبدیل به لیست آرگومان فرمان file شدند.

سینتکسی جایگزین برای جانشینی فرمان در برنامه‌های شل (Shell) قدیمی‌تر وجود دارد که در Bash نیز پشتیبانی می‌شوند. این سینتکس از کاراکترهای بک‌کوتیشن (Back Qutes) به جای عملگر $ استفاده می‌کند.

مثال زیر گویاست:

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت پانزدهم، جانشینی فرمان (Command Substitution) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دیدگاهی بنویسید