آموزش خط فرمان: قسمت دوازدهم، بسط حسابی (Arithmetic Expansion)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

Shell اجازه می‌دهد تا عملیات حسابی توسط بسط انجام شود. این به ما اجازه می‌دهد تا از Shell به عنوان یک ماشین حساب استفاده کنیم:

بسط حسابی (Arithmetic Expansion)

بسط حسابی به این شکل استفاده می‌شود:

$((expression))

که در این صورت expression یک عبارت حسابی است که متشکل از مقادیر و عملگرهای حسابی است.

بسط حسابی فقط اعداد صحیح (اعداد کامل و غیراعشاری) را پشتیبانی می‌کند ولی می‌تواند عملیات‌های مختلفی را انجام دهد. جدول زیر لیست عملگرهای پشتیبانی شده را نشان می‌دهد:

فاصله‌ها در بسط‌های حسابی، معنادار و مهم نیستند و ممکن است در عبارت‌ها گنجانده شوند. برای مثال ۵ به توان ۲ ضرب در ۳:

تک‌پرانتزها ممکن است برای گروه‌بندی چندین زیرعبارت استفاده شود. با این تکنیک، می‌توان مثال قبلی را به‌صورت زیر بازنویسی نمود و همان نتیجه مشابه را دریافت کرد:

این هم یک مثال با استفاده از عملگرهای تقسیم و باقیمانده. به تاثیر تقسیم Integer توجه کنید:

بسط حسابی در آموزش‌های آینده به تفصیل شرح داده خواهد شد.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت دوازدهم، بسط حسابی (Arithmetic Expansion) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دیدگاهی بنویسید