آموزش خط فرمان: قسمت یازدهم، بسط با تیلدا (Tilde Expansion)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

بسط با تیلدا (~)

اگر به خاطر داشته باشید، در مبحث فرمان cd کاراکتر ~ معنایی خاص دارد. وقتی عملگر ~ در اول یک کلمه استفاده می‌شود، این عملگر مسیر را به دایرکتوری home کاربر بسط می‌دهد و یا اگر کاربری نامگذاری نشده باشد به دایرکتوری کاربر اخیر بسط می‌دهد:

اگر کاربر foo حساب کاربری داشته باشد، بنابراین:

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت یازدهم، بسط با تیلدا (Tilde Expansion) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دیدگاهی بنویسید